ციცქა ცოლიკოური
GEL 15
კრახუნა
GEL 25
კრახუნა-მწვანე
GEL 30